logo

Welkom op de site van Van Dalen & Van der Eijk bv

Van Dalen & Van der Eijk doet economisch onderzoek om schade te begroten die zelfstandig ondernemers lijden.

Zowel aansprakelijke verzekeraars als belangenbehartigers van slachtoffers gebruiken onze adviezen om tot een reŽle begroting van de schade te komen, altijd in onderling overleg.

Directeur en eigenaar, drs. Marco van der Eijk, wordt geregeld via rechtbanken en gerechtshoven aangesteld om als deskundige op te treden. Ook werkt hij als mediator in zakelijke geschillen of bij sportverenigingen.

e-mail: Van Dalen & Van der Eijkhandwerk


Foto's op deze website zijn verzorgd door Peter Boer